ACTIVITEITEN

  • Particuliere begeleiding jongeren
  • Outreachend jongerenwerk
  • Quickscans jeugdproblematiek
  • Crisisinterventie
  • Lezingen en Gastcolleges
  • Voorlichting op maat: alcohol & drugsvoorlichting door ervaringsdeskundige, sexuele voorlichting, weerbaarheidstrainingen, voorlichting over groepsdruk en pesten